Colofon

Disclaimer
Deze website is een uitgave van CREM. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. CREM. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan CREM garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Hoewel CREM streeft naar permanente toegankelijkheid kan de website onderhevig zijn aan tijdelijke interrupties.

Content
CREM