CREM, duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, biodiversiteit, afval

Bedrijfsprofiel

CREM zet zich in voor een duurzame economie en maatschappij. Wij helpen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van strategieën die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Als bureau voor duurzame ontwikkeling biedt CREM advies, onderzoek, training, methodiekontwikkeling en procesbegeleiding. Wij werken in opdracht van het bedrijfsleven, internationale organisaties, de overheid, maatschappelijke organisaties en certificeringsinstellingen.

Sinds onze oprichting in 1989 hebben we ons ontwikkeld tot expert op het gebied van  Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenbeheer, Natuurlijk kapitaal en lokale duurzame ontwikkeling.

Onze projecten variëren in omvang van een dag tot enkele jaren en hebben betrekking op lokale, nationale en internationale vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

Algemene voorwaarden CREM