• Projectmanagement

  Projectmanagement

  CREM geeft leiding aan ingewikkelde of ‘gevoelige’ duurzaamheidsprojecten. Dit projectmanagement varieert van het bij elkaar brengen van...lees verder >>

 • Beleid en strategie

  Het ontwikkelen van een MVO-strategie hangt samen met vele factoren zoals de keuze van duurzaamheidsthema's, wie zijn de stakeholders,...lees verder >>

 • duurzame comunicatie, communicatiestrategie

  Communicatie

  CREM ontwikkelt effectieve en efficiënte communicatiestrategieën rondom duurzaamheidsthema’s en verzorgt de uitvoering ervan. Denk hierbij aan het...lees verder >>

 • Detachering

  Soms heeft een organisatie behoefte aan externe ondersteuning omdat zij zelf (tijdelijk) onvoldoende capaciteit heeft voor de ontwikkeling of uitvoering van beleid. In...lees verder >>

 • Duurzaamheidsanalyse

  CREM heeft veel ervaring met analyses van sociale, economische en ecologische aspecten van productieprocessen en producten. Ook hebben wij ervaring met de...lees verder >>

 • Marktonderzoek en matchmaking

  CREM brengt kennis, houding en gedrag ten aanzien van specifieke duurzaamheidsissues bij verschillende doelgroepen in kaart. Daarnaast beschrijven wij...lees verder >>

 • Methodiek- en criteriaontwikkeling

  Veel thema's, zoals behoud van biodiversiteit, duurzaam ketenbeheer, duurzaam gebruik van grondstoffen en armoedebestrijding zijn wat abstract. CREM...lees verder >>

 • Monitoring ontwikkelingen duurzaamheid

  Een belangrijk deel van ons werk is gericht op het continu monitoren van duurzaamheidswetgeving en -trends in een groot aantal landen. Voor het...lees verder >>

 • Programma- en projectevaluaties

  Door de jaren heen heeft CREM diverse beleidsprogramma’s van de rijksoverheid geëvalueerd. Vragen die bij dergelijke evaluaties meestal...lees verder >>

 • Training en cursussen

  CREM verzorgt voor diverse doelgroepen in Nederland en het buitenland trainingen en cursussen op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord...lees verder >>